Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, firma, adres prowadzonej działalności gospodarczej, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu.

Administratorem danych osobowych jest Bogdan Dziubałtowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą QUEENCY, YVETTE Yv Oskar Dziubałtowski wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Kościelna 1a, 95-035 Ozorków, NIP 7282839503, REGON 384083824, adres e-mail: kontakt@yvette.store.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, na Twoje żądanie, w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie utworzenia i utrzymania konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jeżeli zaznaczysz checkbox zapisu na newsletter. Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy, zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną będą przetwarzane przez czas realizacji usług, a także czas niezbędny do wywiązania się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa (rozliczenia, przedawnienia roszczeń). Jeżeli zaznaczysz checkbox, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się z newslettera lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania w ten sposób. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas lub zawarcia umowy. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym zaufanym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmie księgowej, administracji, kurierom.